Menu

Historisk tilbageblik

 

I november 1938 blev planerne om en klub i Søndre bydel ført ud i livet.

Det skete ved 2 møder i et klasseværelse på Søndre Skole. Det første var et orienteringsmøde, hvor ca. 20 unge mænd var mødt op. Planerne blev godt modtaget og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde retningslinier for en klub samt indkalde til stiftende generalforsamling.

Udvalget arbejdede hurtigt og den stiftende generalforsamling blev kort efter indkaldt, hvor man besluttede at starte Søndermarkens Idræts Klub.

Et vigtigt punkt på dagsordenen var klubbens navn og der blev enighed om, at navnet skulle formuleres, så man senere kunne tage flere idrætsgrene op, idet man gerne ville dække et bredt idrætsbehov i det område der var klubbens naturlige fundament - Søndre bydel.

Klubben gik straks i gang med arbejdet og allerede den første vinter blev der sat gymnastik på programmet og i foråret 1939 startede fodboldspillet, senere er så håndbold, badminton og volleyball kommet på programmet.

De første år var endvidere præget af atletik, men svigtende tilslutning og savnet af en atletikbane gjorde, at interessen ebbede ud og afdelingen blev nedlagt.

I de første leveår holdt man til på Søndre Skole, der samme år havde fået egen sportsplads og først i 1956 flyttede man ned til egne baner på Sønæs og fik ombygget det gamle toilethus til omklædning og klublokale.

Klubben voksede stille og roligt og i 1973 blev forholdene for trange og vi flyttede så ud på vores nuværende adresse - Liseborgcentret.

Senere kom så etableringen af Finderuphøjhallen til indendørssporten og sidst er så Liseborghallen skudt op.

Disse faciliteter er i dag med til at danne rammen om en velfungerende og stadig voksende klub.

Fodboldafdelingen tæller i dag næsten 600 aktivitets medlemmer fra yngste til ældste medlem inkl. frivillige ledere.

Der arbejdes for tiden på at flytte flere aktiviteter ud på Liseborgcentret, og det betyder at der i de kommende år vil blive udvidet og komme endnu flere aktiviteter på anlægget.

Luk