Menu

FORMANDEN HAR ORDET

image
Steen Mikkelsen – Formand
06. november 2019 kl. 17:55
Efteråret er over os og snart er sæsonen ovre. Mange ting bliver afklaret i de forskellige turneringer vi deltager i. Rykker man op eller ned ?


Men en ting er sikkert – der er ydet et stort arbejde i alle afdelinger – uanset resultater eller ej.

Senior:
SIK herreholdene har igen klaret sig godt og holdt sig i toppen i hele efteråret. Serie 2 lander igen på en 3. plads – serie 4
også på 3. pladsen og det samme gør serie 5. med 3 hold har vi et godt fundament til foråret og især U19 har bidraget til den
positive udvikling i seniorafdelingen i 2019.

Team Viborg:
Seniordamerne har indfriet forventningerne og fået en længe ventet oprykning til Jyllandsserien.
De 2 andre senior kvindehold har ligeledes klaret sig godt, så det giver grobund for yderligere sportslig succes i foråret 2020.
U18 DM – Team Viborg har haft en lidt svær efterårets sæson, hvor der jo i sommerpausen blev skiftet træner. Det vil altid
give lidt udsving, som vi oplever lige nu. Men der kæmpes på alle fronter for at få udviklet de enkelte spillere og holdet, og
derved skal resultaterne nok komme.

Ungdom:
Igen en solid indsats i alle afdelinger, hvor der både til træning og kamp leveres.
For rigtig mange betyder det sociale og det at være med i et fællesskab lige så meget som resultater. Og god opbakning fra
både trænere, ledere og ikke mindst forældre er ved til at skabe en god ramme omkring den enkelte spiller og holdet.
Liseborg anlægget:

NU er det ganske vist at driften af Liseborg pr. 1. januar 2020 overgår til SIK og brugerne og anlægget.
Det vil forhåbentlig betyde rigtig meget for den kommende udvikling af anlægget.
En af de første større ting der skal sættes i søen er den nye hal nr. 2 og derefter følger der andre tiltrængte projekter.
Inden vi kommer så langt skal der oprettes et repræsentantskab for Liseborg og Finderuphøjhallen, som kommer med i den
nye løsning.

Repræsentantskabet kommer til at bestå af alle brugerne på anlægget, så udover fodbold, håndbold også tennis og squash.
Repræsentantskabet vælger så en bestyrelse, som skal stå for den daglige drift sammen med ny centerchef og ansatte.
Ingen tvivl om at det bliver nye tider på Liseborg og fremadrettet vil alle medlemmer skulle tage et større ejerskab, så vi
sammen kan løfte rammer omkring de forskellige sportsgrene vi har.

GLÆD jer – de gør vi andre allerede.

Bestyrelsen i SIK og Team Viborg:
Ingen tvivl om at der skal ske ændringer i 2020 og meget gerne til den kommende generalforsamling i foråret. Vi skal have
flere hænder med omkring beslutningerne og som beskrevet så skal der findes folk til repræsentantskabet omkring Liseborg
anlægget.

Arrangementer:
I oktober er der afholdt både Fodbold Festival og vores afslutningsfest for ungdom. 2 store arrangementer, som igen forløb
rigtig god og viser at vi er en stor klub med masser af ressourcer.
Også stor tilslutning til den årlige fest for senior den 2. nov. hvor næsten 100 spillere og ledere får afsluttet sæsonen.

Jo der har været mange gode ting at glæde sig over og vi har så sandelig mange spændende ting at se frem til i 2020.

Kan I alle have det rigtig godt.