Menu

Forældreudvalg

 

I Fodboldafdelingen i Søndermarken I.K. og Team Viborg har vi en god og stabil skare af frivillige ledere. De laver et flot stykke frivilligt arbejde i deres fritid, både til hverdag og i weekender, således at samtlige opgaver i deres afdeling bliver udført.

Opgaverne bliver flere – og skaren af de frivillige ledere bliver mindre, og det er bestyrelsens helt klare opfattelse at lederne primært skal bruge deres tid på den vigtigste del af deres opgave – og det er træning og kampafviklinger. 

Lederne har dog på et tidspunkt opfordret bestyrelsen til at gøre noget ved det arbejdspres de udsættes for, da der bliver flere og flere praktiske opgaver de ikke mener at have tid til ud over træning og kampafvikling, som jo er det primære formål med deres virke. 

På en tidligere generalforsamling i Fodboldafdelingen var der så en punkt på dagsordenen om oprettelse af Forældreudvalg – og det blev efterfølgende vedtaget at der skulle oprettes et Forældreudvalg i samtlige afdelinger. Udvalget skal bestå af min. 2 - 3 forældre – og alt efter afdelingens størrelse op til 5 – 6 forældre, der skal hjælpe lederne i afdelingen med forskellige praktiske ting – ja alt andet en træning og afvikling af kampe. 

Det har hidtil været de berømte ”Tordenskjolds soldater” der har bistået med at få klubben til at fungerer i forbindelse med alle de aktiviteter der foregår i klubben – og de kan ikke fortsætte med at løse alle opgaverne. 

Lederne i klubben er af den helt klare opfattelse, at der ligger så meget arbejdskraft hos medlemmernes forældre at den nu skal udnyttes – således at de også bliver en aktiv del af deres barns fritidsinteresse. 

Vi kunne fra klubbens side også læne os tilbage og bare sørge for at der kun bliver trænet og spille fodboldkampe - men det ville jo ikke være så sjovt hvis der ikke også var andre aktiviteter i klubben. 

Klubbens bestyrelse håber på at I som forældre vil bakker op om oprettelse af disse Forældreudvalg, som i stor  udstrækning vil aflaste lederne. 

Tiltaget er ikke for at I skal afløse trænerne – men derimod for at aflaste dem - og måske dermed forlænge deres levetid som leder i klubben.

Emner som kan ligge i Forældreudvalgets regi kan være følgende:

 • Sørge for hjælpere til diverse indtægtsgivende aktiviteter.
 • Sørge for hjælpere ved afvikling af klubbens stævner.
 • Hjælpe til med afvikling af julekalendersalg.
 • Hjælpe til ved afvikle af Indendørsstævner i sin egen afdeling.
 • Hjælpe til ved aktiviteter med overnatning.
 • Hjælpe til ved afvikling af den Fælles Afslutningsfest for hele klubben.
 • Skabe et netværk blandt afdelingens forældre.
 • Bistå ved deltagelse i Internationale Fodboldture (Gråsten Cup).
 • I øvrigt bistå lederne i afdelingen med praktisk arbejde de måtte ønske.


Emner der kunne arbejdes med i Forældreudvalget :

 • Afvikling af en Grillaften med forældre og søskende.
 • Afvikling af afslutningsfest i egen afdeling.


Fremtiden for Forældreudvalgene :

 • Alle Forældreudvalg samles og afvikler er stort arrangement i klubben.
 • Eventuelt valg til bestyrelsen.

Forældrerådsrepræsentant   Joan Møller
Tlf.: 86 61 00 80  
E-mail: moellers@privat.dk
     
Forældrerådsrepræsentant     Susanne Gerster 
Tlf. 86 61 43 07
E-mail: s.gerster@mail.dk
     
Ungdomskoordinator   Michael Staun
Tlf: 86 60 09 73
E-mail: fodbold@sik-viborg.dk